درباره ما

ارزش های مشترک

شرکت تجارت انرژی فردامتعهد می‏گردد که اساس تمامی فعالیتهای خود را برپایه:
• قابل اطمینان بودن
• صداقت در تجارت
• احترام به همگان
• مشارکت درتوسعه اجتماعی کشور
قرارداده وپیشرو، نوآور و عملگرا باشد.

چشم انداز

تلاش برای کسب برترین رتبه در تجارت بین المللی برق با بالفعل شدن در زمینه های زیر:
• تجارت داخلی برق 
• تجارت خارجی برق 
• سوآپ برق در مسیر جاده ابریشم 
• ایجاد و مدیریت نمایندگیهای فروش خارجی در کشورهای ترکیه، عراق، گرجستان، افغانستان، امارات متحده عربی، عمان و اروپا

ماموریت ما

شرکت تجارت انرژی فردا در راستای مشارکت بخش خصوصی در بازار برق اقدام به پیگیری موارد زیر خواهد نمود:
• تدوین روشهای معتبر و قابل اجرا جهت تسهیل خرید و فروش برق
• حداکثر سازی سود ازطریق حضور فعال در بورس و بازارهای برق داخل و خارج کشور
• ایجاد شبکه گسترده ارتباطاتی با خریدارن، فروشندگان و قانون‌گذاران بازار برق در داخل و خارج کشور
• بازوی اجرایی بازرگانی فروش گروه ماه­تاب
• ایجاد فرصتهای درآمد زایی و کسب سود جهت استفاده بهینه ازمنابع شرکت وکانالهای موجود
• جلب رضایت مشتریان و حفظ ارزش‌های شرکت
• استفاده بهینه از منابع شرکت و کانالهای موجود

فیتکو

شرکت تجارت انرژی فردا،یک بنگاه اقتصادی است که در زمینه گسترش بازارهای خرید و فروش برق در کشور ایران که از بزرگترین کشورهای تولیدکننده برق است فعالیت می نماید.این شرکت به عنوان یکی از اولین شرکت های فعال در بازار تجارت برق مشغول به فعالیت می باشد.
با توجه به رویکردهای مطرح در سند چشم انداز، لزوم گسترش بازار تجارت برق در منطقه، بیش از گذشته احساس می شود و همین موضوع زمینه ساز آغاز فعالیت شرکت تجارت انرژی فردا شده است.